Copyright

Azzal, hogy Ön belép a kutyatár.hu / kutyatar.hu oldalra, elfogadja az alábbi feltételeket:

A honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll.

Az Üzemeltető fenntart minden, a honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.
Az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek feldolgozása, másolása és értékesítése.
A honlap oldalai, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlapról értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
– nem módosítja az eredeti információt,
– a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A kutyatár.hu / kutyatar.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag az Üzemeltető előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

Az Üzemeltető pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Töltés...